POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


Politicile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi actualizate periodic pentru a te asigura ca avem grija de datele tale ce ne-au fost încredințate.

Avand in vedere noua lege a Uniunii Europene, respectiv Regulamentul Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date (GDRP), care a intrat in vigoare la data de 25.05.2018, SC GENERAL TEX SRL si site-ul www.etichete-tesute.ro se conformeaza regulilor impuse de acest regulament și acorda o atenție deosebită protejării vieții private a utilizatorilor sai prin adoptarea unor politici corecte de prelucrare a datelor cu caracter personal și informarea utilizatorilor asupra drepturilor de care aceștia beneficiază.

Dorim sa te informam referitor la:
 • - Cine suntem
 • - Definiții
 • - Scopurile și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal
 • - Ce date cu caracter personal colectăm
 • - Drepturile persoanelor vizate
 • - Divulgarea datelor cu caracter personal
 • - Perioada de stocare
 • - Securitatea prelucrării

Cine suntem

www.etichete-tesute.ro este un serviciu online administrat de SC GENERAL TEX SRL.

Operatorul este SC GENERAL TEX SRL, cu sediul social în Iași, str. Cazangiilor nr. 4, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J22/632/2002, CUI 14703299, e-mail: generaltex@iasi.rdsmail.ro.

Prin intermediul acestei pagini, va informam asupra modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand utilizati site-ul www.etichete-tesute.ro.

Definiții

 1. 1. „Date cu caracter personal”: orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
 2. 2. „Operator”: desemnează SC GENERAL TEX SRL, care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 3. 3. „Responsabil de prelucrare”: SC GENERAL TEX SRL;
 4. 4. „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 5. 5. „Violarea datelor cu caracter personal”: o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Cu alte cuvinte, o astfel de încălcare presupune folosirea într-un mod neautorizat, sau de către o persoana neautorizata, a datelor cu caracter personal.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

SC GENERAL TEX SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:
 1. 1. Pentru prelucrarea comenzilor și transmiterea acestora către clienți: Pentru a vă putea oferi și livra produsele noastre suntem nevoiți sa prelucram un minim de date cu caracter personal care va apartin.
 2. 2. Pentru facturare, relațiile cu clienții noștri și îndeplinirea unor obligații legale: pentru ca putea fi în siguranță atat noi cat și clienții noștri avem nevoie de un minim de informații cu caracter personal pentru facturarea produselor pe care urmează sa le trimitem către dumneavoastră cat și pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care clienții le pot avea în legătură cu status-ul comenzii lansate sau a livrării acesteia, cu produsele furnizate, etc. De asemenea mai avem nevoie și pentru raportarea către autoritățile competente conform legislației în vigoare.
 3. 3. Marketing: În ceea ce privește marketing, avem nevoie doar de adresa de e-mail pentru promovarea produselor oferite, pentru oferte, viitoare campanii sau newsletter-uri.

De asemenea mai putem folosi date cu caracter personal pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru gestionarea vanzarilor.

Ce date cu caracter personal colectăm:

www.etichete-tesute.ro colecteaza urmatoarele date cu caracter personal:
 • - nume
 • - număr de telefon
 • - adresa email

Toate datele cu caracter personal specificate mai sus sunt prelucrate de www.etichete-tesute.ro atunci cand:
 • - va hotarati sa cumparati produsele vandute de noi
 • - când doriți sa beneficiati de oferte noastre
 • - ne contactați sau ne solicitati informatii în legatura cu produsele noastre.

www.etichete-tesute.ro se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra si pentru care v-ați dat acordul, în conditii de securitate si pentru indeplinirea exclusiva a scopurilor aratate in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Conform politicii nostre, www.etichete-tesute.ro NU permite prelucarea datelor cu caracter personal ale clienților care NU au împlinit vârsta de 18 ani.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu legea în vigoare, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastre cu caracter personal pe care SC GENERAL TEX SRL le prelucreaza prin www.etichete-tesute.ro:
 1. 1. Dreptul de acces la datele prelucrate;
 2. 2. Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal;
 3. 3. Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („Dreptul de a fi uitat”);
 4. 4. Dreptul la restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 5. 5. Dreptul la portabilitatea datelor;
 6. 6. Dreptul la opozitie;
 7. 7. Dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct;
 8. 8. Dreptul de a va retrage consimtamantul;
 9. 9. Dreptul de a formula plângere la autoritatea competenta;
 10. 10. Dreptul de a dezactiva Cookies

Aveți dreptul de a exercita oricare dintre aceste drepturi, oricând, printr-o cerere scrisă, transmisă către SC GENERAL TEX SRL la adresa de email: generaltex@iasi.rdsmail.ro. În aceasta situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dumneavoastra.

Divulgarea datelor cu caracter personal

SC GENERAL TEX SRL va utiliza datele dumneavoastra exclusiv in scopurile comunicate mai sus.

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de noi vor fi divulgate numai în anumite circumstanțe partenerilor cu care SC GENERAL TEX SRL colaborează pentru executarea contractului la distanta încheiat cu dumneavoastră, menționați după cum urmează:
 • - Companii de curierat precum Urgent Cargus, DPD, Fan Courier, Posta Romana pentru livrarea comenzilor
 • - Furnizorul care ne asigura servicii de stocare a datelor pe servere externe
 • - Autorităților publice, numai în cazul în care acestea o solicita pentru derularea unui act administrativ/ fiscal/ de justitie

www.etichete-tesute.ro poate contine link-uri de acces catre alte site-uri (ex: Facebook, Instagram). Va rugăm sa consultați politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri. SC GENERAL TEX SRL nu își asumă responsabilitatea cu privire la informatiile pe care dumneavoastra le furnizati acestor terte parti.

Perioada de stocare

SC GENERAL TEX SRL își asumă faptul că poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp (ex: până la finalizarea contractului la distanta, pe toata durata unei oferte promoționale pentru care v-ați înscris, etc.), apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. De asemenea păstrarea lor se mai face și pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Securitatea prelucrării

SC GENERAL TEX SRL a adoptat măsurile necesare de prelucrare a datelor cu caracter personal, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a le proteja împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat.
Toți angajații și colaboratorii SC GENERAL TEX SRL, sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.